لینکدونی سایت


پایان نامه ارشد درباره:مطالعه رابطه عوامل فرهنگي اجتماعي با نزاعهاي دسته جمعي، قومي و قبيله اي درشهرستان لردگان

دسته بندی: رشته مدیریت
بازدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مديريت

گرایش :امور فرهنگي 

عنوان : مطالعه ارتباط عوامل فرهنگي اجتماعي با نزاعهاي دسته جمعي، قومي و قبيله اي درشهرستان لردگان 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

 

ادامه مطلب...

0 نظر
user7

دانلود پایان نامه ارشد : بررسي تاثير روش يادگيري مشاركتي بر روي عزت نفس، رشد مهارتهاي اجتماعي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان

بازدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

عنوان : بررسي تاثير روش يادگيري مشاركتي بر روي عزت نفس، رشد مهارتهاي اجتماعي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان

ادامه مطلب...

0 نظر
user10

دانلود پایان نامه ارشد: آسيب­ شناسي تسهيل تأمين مالي صنايع کوچک و متوسط

دسته بندی: مهندسی صنایع
بازدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی صنایع

گرایش : برنامه ­ريزي سيستم­ هاي اقتصادي

عنوان : آسيب­ شناسي تسهيل تأمين مالي صنايع کوچک و متوسط

ادامه مطلب...

0 نظر
user3

پایان نامه ارشد: تحليل محتواي هويت اجتماعي زن با تأکيد بر هويت ديني در سينماي دهه هشتاد ايران

بازدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم اجتماعی

گرایش : مطالعات زنان

عنوان : تحليل محتواي هويت اجتماعي زن با تأکيد بر هويت ديني در سينماي دهه هشتاد ايران

ادامه مطلب...

0 نظر
user3

پایان نامه ارشد: بررسي جامعه ­شناختي شاخص هاي کيفيت زندگي روستايي و عوامل اجتماعي موثر بر آن در مناطق روستايي همدان

بازدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : پژوهش علوم اجتماعی

عنوان : بررسي جامعه ­شناختي شاخص هاي کيفيت زندگي روستايي و عوامل اجتماعي موثر بر آن در مناطق روستايي شهرستان همدان

ادامه مطلب...

0 نظر
user3

دانلود پایان نامه : تأثیر استفاده از شبكه هاي اجتماعي موبايل محور و رابطه آن با ميزان دينداري افراد

بازدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم اجتماعی

عنوان : تأثیر استفاده از شبكه هاي اجتماعي موبايل محور و ارتباط آن با ميزان دينداري افراد

ادامه مطلب...

0 نظر
admins

دانلود پایان نامه:پيش‌بيني بهزيستي روانشناختي بر اساس تاب‌آوري و اميد به زندگي در بيماران ديابتي با آسيب شبكيه چشم

بازدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

گرایش :عمومی

عنوان : پيش‌بيني بهزيستي روانشناختي بر اساس تاب‌آوري و اميد به زندگي  در بيماران ديابتي با آسيب شبكيه چشم

ادامه مطلب...

0 نظر
user5

دانلود پایان نامه ارشد: بررسي مقايسه اي رابطه بهزيستي معنوي با شادکامي و سلامت عمومي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر و حوزه هاي علميه شهر کرمان.

بازدید

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

گرایش : عمومی

عنوان : بررسي مقايسه اي ارتباط بهزيستي معنوي با شادکامي و سلامت عمومي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر و حوزه هاي علميه شهر کرمان.

ادامه مطلب...

0 نظر
admins

دانلود پایان نامه ارشد : بررسي موانع جلب مشاركت صاحبان مشاغل آلاينده در خصوص انتقال اين مشاغل به خارج شهر به منظور حفظ محيط زيست شهري

دسته بندی: علوم پایه
بازدید

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مديريت، برنامه ريزي و آموزش محيط زيست (M.Sc)

گرایش : آموزش محيط زيست

عنوان : بررسي موانع جلب مشاركت صاحبان مشاغل آلاينده در خصوص انتقال اين مشاغل به خارج شهر به منظور حفظ محيط زيست شهري

ادامه مطلب...

0 نظر
admins

پایان نامه ارشد: بررسي مقايسه اي رابطه بهزيستي معنوي با شادکامي و سلامت عمومي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر و حوزه هاي علميه کرمان

بازدید

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش : عمومی

عنوان : بررسي مقايسه اي ارتباط بهزيستي معنوي با شادکامي و سلامت عمومي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر و حوزه هاي علميه شهر کرمان

ادامه مطلب...

0 نظر
admins

دانلود پایان نامه:فرصت‌هاي ساختاري در فضاي سايبر و تاثير آن بر جنبش هاي اجتماعي

بازدید

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

عنوان : فرصت‌هاي ساختاري در فضاي سايبر و تاثير آن بر جنبش هاي اجتماعي

ادامه مطلب...

0 نظر
admins

پایان نامه ارشد: بررسي جامعه­ شناختي شاخص هاي کيفيت زندگي روستايي و عوامل اجتماعي موثر بر آن در مناطق روستايي شهرستان همدان

بازدید

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

گرایش : پژوهش علوم اجتماعي

عنوان : بررسي جامعه­ شناختي شاخص هاي کيفيت زندگي روستايي و عوامل اجتماعي موثر بر آن در مناطق روستايي شهرستان همدان

ادامه مطلب...

0 نظر
admins