لینکدونی سایت


پایان نامه های دانلودی رشته زبان و ادبیات عربی

بازدید

دانلود رایگان متن کامل پایان نامه ارشد: بررسي تاريخ ادبيات عرب در مازندران از عصر عباسي تا كنون دانلود پایان نامه ارشد : مقايسه ی تطبيقی حروف جر عربی و حروف اضافه ی فارسی دانلود پایان نامه ارشد : البنيات الأسلوبية في دعاء كميل بن زياد دانلود... ادامه مطلب

ادامه مطلب...

0 نظر
admins

پایان نامه ارشد:ترجمه، بررسی و تحلیل نمایش نامۀ «السلطان الحائر» اثر توفیق حکیم

بازدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان و ادبيات عربی

عنوان :ترجمه، بررسی و تحلیل نمایش نامۀ «السلطان الحائر» اثر توفیق حکیم 

ادامه مطلب...

0 نظر
admins

دانلود پایان نامه:بررسی تطبیقی ضرب المثل­های نهج البلاغه با ضرب المثل­های فارسی

بازدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان و ادبیات عرب

عنوان : بررسی تطبیقی ضرب المثل­های نهج البلاغه با ضرب المثل­های فارسی

ادامه مطلب...

0 نظر
admins

دانلود پایان نامه:بينامتنی قرآنی و روايی در اشعار سه تن از شاعران شيعی (کميت بن زيد اسدی، عبدی کوفی و ديک الجن الحمصی)

بازدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان و ادبیات عربی

عنوان : بينامتنی قرآنی و روايی در اشعار سه تن از شاعران شيعی (کميت بن زيد اسدی، عبدی کوفی و ديک الجن الحمصی) 

ادامه مطلب...

0 نظر
admins

دانلود پایان نامه : نقد و بررسي و ترجمة كتاب «المقامه» نوشتة: شوقی ضیف با همکاری جمعی از ادبای کشورهای عربی

بازدید

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی

عنوان : نقد و بررسي و ترجمة كتاب «المقامه» نوشتة: شوقی ضیف با همکاری جمعی از ادبای کشورهای عربی

ادامه مطلب...

0 نظر
admins

پایان نامه : فرهنگ مصور عربی به فارسی (ترجمه و تحقیق فرهنگ مصور “المورد المرئی” اثر روحی بعلبکی از صفحه­ ی 425-832)

بازدید

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی

عنوان : فرهنگ مصور عربی به فارسی (ترجمه و تحقیق فرهنگ مصور “المورد المرئی” اثر روحی بعلبکی از صفحه­ ی 425-832)

ادامه مطلب...

0 نظر
admins

دانلود پایان نامه ارشد : ترجمه و بررسی كتاب وصف البحر والنهر في الشعر العربي نوشتة حسين عطوان

بازدید

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی

عنوان : ترجمه و بررسی كتاب وصف البحر والنهر في الشعر العربي نوشتة حسين عطوان

ادامه مطلب...

0 نظر
admins

دانلود پایان نامه : تحلیل بینامتنی دینی در رمان­های «عمالقة الشمال» و «لیالی ترکستان» نجیب کیلانی

بازدید

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی

عنوان : تحلیل بینامتنی دینی در رمان­های «عمالقة الشمال» و «لیالی ترکستان» نجیب کیلانی

ادامه مطلب...

0 نظر
admins

پایان نامه : بررسي تطبيقي گفتمان سیاسی و اجتماعی طنز در اشعار ملك­ الشعراي بهار و جميل­ صدقي ­زها وي

بازدید

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی

عنوان :بررسي تطبيقي گفتمان سیاسی و اجتماعی طنز در  اشعار ملك­الشعراي بهار    و جميل­صدقي­زها وي

ادامه مطلب...

0 نظر
admins

پایان نامه ارشد : تحلیل و بررسی سبک ‌نوشتاری متون طب ‌سنتی فردوس الحکمه، الحاوی، کامل الصناعه الطبیه

بازدید

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی

عنوان : تحلیل و بررسی سبک ‌نوشتاری متون طب ‌سنتی فردوس الحکمه، الحاوی، کامل الصناعه الطبیه

ادامه مطلب...

0 نظر
admins

دانلود پایان نامه : بررسی و مقایسه اومانیسم در اشعار صلاح عبدالصبور و عائشه تیموریه

بازدید

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب 

عنوان : بررسی و مقایسه اومانیسم در اشعار صلاح عبدالصبور و عائشه تیموریه

ادامه مطلب...

0 نظر
admins

دانلود پایان نامه ارشد: تحلیل و بررسی تناص قرآنی در مقامات زمخشری

بازدید

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی

عنوان : تحلیل و بررسی تناص قرآنی در مقامات زمخشری

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد کرمانشاه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی  (M.A)

عنوان:

تحلیل و بررسی تناص قرآنی در مقامات زمخشری

استاد راهنما:

دکتر صمد مؤمنی

ادامه مطلب...

0 نظر
admins