لینکدونی سایت


دانلود پایان نامه:بررسی تاثیر رسانه های گروهی بر پیشرفت خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در میان دانش آموزان سطح متوسط ایرانی

بازدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان انگلیسی

گرایش : آموزش زبان انگلیسی

عنوان : بررسی تاثیر رسانه های گروهی بر پیشرفت خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در میان دانش آموزان سطح متوسط ایرانی 

ادامه مطلب...

0 نظر
user7

پایان نامه :نظرات مدرسین در مورد تاثیرات دو روش تصحیح خطاها به نحو غیرمستقیم و تصحیح فرا زبانی بر تلفظ زبان­آموزان مبتدی

بازدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : زبان انگلیسی

گرایش :آموزش زبان انگلیسی

عنوان : نظرات مدرسین در مورد تاثیرات دو روش تصحیح خطاها به نحو غیرمستقیم و تصحیح فرا زبانی بر تلفظ زبان­آموزان مبتدی

ادامه مطلب...

0 نظر
user7

پایان نامه های دانلودی رشته زبان خارجه (انگلیسی آلمانی فرانسه)

بازدید

دانلود رایگان متن ایان نامه رشته زبان آلمانی : بررسی ایثار و فداکاری در ادبیات پس از جنگ ایران و آلمان پایان نامه ارشد زبان انگلیسی:  اثر مدل آموزشی جایگزین بر موفقیت گرامر زبان آموزان دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر بازی‌های آموزشی... ادامه مطلب

ادامه مطلب...

0 نظر
admins

دانلود پایان نامه ارشد :ترجمه کتاب « تأثیر رسانه » اثر سارا فینگر و میشل مواتی

بازدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :  زبان های خارجی

گرایش : مترجمی 

عنوان :ترجمه کتاب « تأثیر رسانه » اثر سارا فینگر و میشل مواتی

ادامه مطلب...

0 نظر
user2

دانلود پایان نامه ارشد :تحلیل گفتمان انتقادی در فیلم “یه حبه قند”

بازدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان انگلیسی

گرایش : زبان شناسی همگانی

عنوان : تحلیل گفتمان انتقادی در فیلم “یه حبه قند”   

ادامه مطلب...

0 نظر
user2

دانلود پایان نامه زبان انگلیسی:Translation of English Reduplicative Words into Persian A Case Study of Novel Translation into Persian

بازدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان انگلیسی

عنوان : Translation of English Reduplicative Words into Persian A Case Study of Novel Translation into Persian

ادامه مطلب...

0 نظر
user7

دانلود پایان نامه زبان انگلیسی:The Impact of Speech Rate on Iranian Intermediate EFL Learners`s Listening Comprehension Ability

بازدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : زبان انگلیسی

عنوان : The Impact of Speech Rate on Iranian Intermediate EFL Learners`s Listening Comprehension Ability

ادامه مطلب...

0 نظر
user7

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Relationship between Teacher-Student Rapport and Students Willingness to Cheat among Iranian High School Students in Bandar Abbas

بازدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان انگلیسی

عنوان :   The Relationship between Teacher-Student Rapport and Students  Willingness to Cheat among Iranian High School Students in Bandar Abbas

ادامه مطلب...

0 نظر
user7

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Relationship between Teacher-Reflection and Teacher-Efficacy of Novice and Experienced EFL Teachers

بازدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان انگلیسی

عنوان : The Relationship between Teacher-Reflection and Teacher-Efficacy of Novice and Experienced EFL Teachers

ادامه مطلب...

0 نظر
user7

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:THE RELATIONSHIP AMONG EFL TEACHERS’ TEACHING STYLES, NEURO-LINGUISTIC PROGRAMMING, AND AUTONOMY

بازدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان انگلیسی

عنوان : THE RELATIONSHIP AMONG EFL TEACHERS’ TEACHING STYLES, NEURO-LINGUISTIC PROGRAMMING, AND AUTONOMY

ادامه مطلب...

0 نظر
user7

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Relationship among EFL Learners’ Use of Language Learning Strategies, Reading Strategies, and Reading Comprehension

بازدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان انگلیسی

عنوان : The Relationship among EFL Learners’ Use of Language Learning Strategies, Reading Strategies, and Reading Comprehension

ادامه مطلب...

0 نظر
user7

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Quest for Racial Identity In Toni Morrison’s Song of Solomon Under the Light of Derridean Deconstruction

بازدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان انگلیسی

عنوان : The Quest for Racial Identity In Toni Morrison’s Song of Solomon Under the Light of Derridean Deconstruction

ادامه مطلب...

0 نظر
user7

پایان نامه رشته زبان انگلیسی: تأثیر ارایه ی چکیده به عنوان یک فعالیت پیش خوانی بر توانایی درک مطلب دانش آموزان سطح متوسط ایرانی

بازدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان انگلیسی

گرایش :آموزش

عنوان : پایان نامه رشته زبان انگلیسی: تأثیر ارایه ی چکیده به عنوان یک فعالیت پیش خوانی بر توانایی درک مطلب دانش آموزان سطح متوسط ایرانی

ادامه مطلب...

0 نظر
user6

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Effects Instruction on Pragmatic Development among Iranian EFL Learners:Teaching Polite Refusahs in English

بازدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان انگلیسی

عنوان : The Effects Instruction on Pragmatic Development among Iranian EFL Learners:Teaching Polite Refusahs in English

ادامه مطلب...

0 نظر
user7

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Effect of Project Works on Learner’s Autonomy and Language proficiency of Iranian Intermediate EFL Learners in Two High schools in District Four in Mashhad

بازدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان انگلیسی:

عنوان : The Effect of Project Works on Learner’s Autonomy and Language proficiency of Iranian Intermediate EFL Learners in Two High schools in District Four in Mashhad

ادامه مطلب...

0 نظر
user7

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:رابطه بین اضطراب، انگیزش زبان آموزی و مهارت بسندگی زبان در بین زبان آموزان ایرانی انگلیسی به عنوان زبان خارجی

بازدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان انگلیسی

گرایش :آموزش

عنوان : پایان نامه رشته زبان انگلیسی:ارتباط بین اضطراب، انگیزش زبان آموزی و مهارت بسندگی زبان در بین زبان آموزان ایرانی انگلیسی به عنوان زبان خارجی

ادامه مطلب...

0 نظر
user6

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Comparative Impact of Analysis and Inference on Intermediate EFL Learners’ Reading Comprehension

بازدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان انگلیسی

عنوان : The Comparative Impact of Analysis and Inference on Intermediate EFL Learners’ Reading Comprehension

ادامه مطلب...

0 نظر
user7

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The Affirmative Impact of Visual and Verbal Techniques upon Raising Vocabulary Achievement of Iranian High School Students

بازدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان انگلیسی

عنوان : The Affirmative Impact of Visual and Verbal Techniques upon Raising Vocabulary Achievement of Iranian High School Students

ادامه مطلب...

0 نظر
user7

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:A Scrutiny of In-service Training Programs for EFL Teachers and the Development of a Model Based on Language Teachers’ Perceptions

بازدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان انگلیسی

عنوان : A Scrutiny of In-service Training Programs for EFL Teachers and the Development of a Model Based on Language Teachers’ Perceptions

ادامه مطلب...

0 نظر
user7

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:A Study on the Effectiveness of Task types (noticing-reformulation) on Iranian Low Intermediate EFL Learners’ Retention of Collocations

بازدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان انگلیسی

عنوان : A Study on the Effectiveness of Task types (noticing-reformulation) on Iranian Low Intermediate EFL Learners’ Retention of Collocations

ادامه مطلب...

0 نظر
user7

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:A Study on the Effectiveness of Textual Modification on the Improvement of Iranian upper-Intermediate EFL Learners’ Reading Comprehension

بازدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان انگلیسی

عنوان : A Study on the Effectiveness of Textual Modification on the Improvement of Iranian upper-Intermediate EFL Learners’ Reading Comprehension

ادامه مطلب...

0 نظر
user7

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:Iranian Kurdish-Speaking High School Students’ Beliefs about English Language Teachers and Learners

بازدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان انگلیسی

عنوان : Iranian Kurdish-Speaking High School Students’ Beliefs about English Language Teachers and Learners

ادامه مطلب...

0 نظر
user7

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:Investigating Ilami EFL teachers’ performance in pronunciation of neutral and non-neutral suffixes

بازدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان انگلیسی

عنوان : Investigating Ilami EFL teachers’ performance in pronunciation of neutral and non-neutral suffixes

ادامه مطلب...

0 نظر
user7

پایان نامه رشته زبان انگلیسی:A study on the effectiveness of bilingual Teaching of Cognate Words (Persian-English) on Iranian upper intermediate EFL learners’ knowledge of Lexical development

بازدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان انگلیسی

عنوان : A study on the effectiveness of bilingual Teaching of Cognate Words (Persian-English) on Iranian upper intermediate EFL learners’ knowledge of Lexical development

ادامه مطلب...

0 نظر
user7