متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق مخابرات

با عنوان : آنالیز آنتن های شکافی تیپر شده به روش TLM

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصيلات تكميلی

“M.SC” پايان نامه برای دريافت درجه كارشناسی ارشد

مهندسی برق – مخابرات

عنوان:

آناليز آنتن های شكافی تيپر شده به روش TLM

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده

آناليز آنتن شكافي به تدريج بازشونده خطي به روش TLM

آنتن هاي شكافي به تدريج بازشونده توسط پهن كردن يك شكاف روي دي الكتريك بدست مي آيند. اين آنتن ها با ابعاد كوچك در حدود دو برابر طول موج در باند 1 الي 40 گيگاهرتز قابل استفاده هستند. سبكي و كم حجمي اين آنتن ها باعث شده است كه به راحتي در آرايه ها قابل استفاده باشند. اين آنتن ها به علت نداشتن ميدان يكنواخت در دهانه آنتن و شكاف بازشونده به صورت بسته قابل بررسي نيستند و بايستي به يكي از روش هاي عددي آناليز شوند.

ما از روش TLM جهت مدل كردن آنتن استفاده كرده ايم . در اين روش محيط توسط نودهاي سه بعدي مدل شده و پارامترهاي اين نودها باتوجه به مشخصات محيط تعيين مي شوند و طبق ماتريس اسكترينگ پالس از يك پورت نود به پورت هاي ديگر منتقل مي شود. در زمان بعدي پالس هاي به وجود آمده در پورت ها به پورت هاي مجاور منتقل مي ش وند. اين پردازش بايستي تا زماني تكرار شود كه پاسخ به حالت پايدار برسد . پاسخ هاي به دست آمده در حوزه زمان هستند و جهت داشتن پاسخ در حوزه فركانس از اين پاسخ ها تبديل فوريه گسسته گرفته می شود. (DFT)

ميدان دور آنتن نيز توسط تئوري انتشار دريچه ها به دست مي آيد.

با بهره گرفتن از نرم افزار نوشته شده كه آنتن هاي مذكور را به روش TLM مدل و آناليز مي كند، مشخصات اين نوع آنتن ها به صورت زير بدست آمده است. ميدان الكتريكي (E-Plane) باريك تر مي شود و در صفحه ميدان مغناطيسي (H-Plane) ثابت می ماند.

– تشعشع آنتن از سمت انتهاي آنتن بوده (End fire) و پهناي باند وسيعي دارد.

– در پترن دور آنتن لوب هاي كناري مشاهده نمي شوند (به علت اينكه دهانه آنتن در فركانس كار كمتر از يك طول موج است).

مقدمه

آنتن هاي شكافي به تدريج بازشونده در سال 1979 براي اولين بار توسط گيبسون (Gibson) معرفي شدند. در آن زمان امكاني براي آناليز اين آنتن ها وجود نداشت و اين بدان علت است كه روش هاي عددي محاسبه گرهاي با حافظه و سرعت بالا نياز دارند. محققان مختلف آزمايشات زيادي را انجام داده اند كه نتايج نشان داده است. آنتن هاي شكاف دار به تدريج بازشونده داراي پهناي باند وسيع هستند. ساختمان مسطح و كوچك اين آنتن ها اجازه مي دهد كه به راحتي در ساختن آنتن هاي مجتمع مورد استفاده قرار گيرند و طراحي آرايه هاي آنتني را به صورت ساده ميسر مي سازند.

اين نوع آنتن ها در دهه اخير توسط روش ممان با تقريب بالا آناليز شده است. روش ممان با اينكه قادر نبود آنتن را بطور دقيق آناليز كند، به محاسبات پيچيده نيز نيازمند است اما اينك ما از روش TLM (Transmission Line Matrix استفاده كرده ايم كه محاسبات آن از سادگي قابل توجهي برخوردار است و شبيه سازي بدون تقريب انجام مي شود و از معايب اين روش مي توان به عدم سادگي مدل كردن و نياز داشتن به پردازش گر با سرعت و حافظه بالا اشاره كرد كه باتوجه به رايانه هاي موجود اين مورد نيز قابل صرفنظر كردن است.

پايه روش TLM تئوري انتشار ه ايگنس و ابزار آن مدارات الكتريكي است كه اين ابزار براي مهندسين رشته برق شناخته شده است.

روش TLM كه بطور مفصل تشريح خواهد شد مي تواند براي مدل كردن اكثر مسائل الكترومغناطيس بكار رود.

اين جزوه شامل پنج فصل به شرح زير و يك خلاصه به زبان انگليسي است.

فصل اول: در اين فصل اهداف و پيشينة تحقيق، تئوري انتشار هايگنس و شباهت مدارات الكتريكي به پديده هاي فيزيكي عنوان شده است.

فصل دوم: خطوط انتقال كه ابزار اصلي شبيه سازي به روش TLM مي باشد در اين فصل تشريح شده است.

فصل سوم: مدل گسسته المان هاي فيزيكي مورد لزوم تشريح شد ه و مثالي براي محاسبه به روش گسسته جهت مشخص كردن ميزان خطا نسبت به شرايط مسئله و مدل آن عنوان شده است.

فصل چهارم: در اين فصل در بخش اول روش TLM به صورت يك بعدي تشريح شده است و خواننده را براي مطالعه شبيه سازي دوبعدي و سه بعدي آماده مي كند.

در بخش دوم اين فصل روش TLM به صورت دوبعدي تشريح شده كه شامل، ماتريس اسكترينگ براي محيط هاي مختلف، مرزهاي جاذب و هادي و معادلات لازم براي انواع پورت هاي در زمان هاي مختلف است.

در بخش سوم اين فصل روش سه بعدي TLM تشريح شده كه شامل، گره جونز (Johns) و ماتريس اسكترينگ براي مدل هاي مختلف است و در اصل توسعه روش دوبعدي مي باشد.

فصل پنجم: اين فصل شامل تشريح آنتن هاي شكافي به تدريج بازشونده، نحوه مدل كردن آنتن هاي شكافي به تدريج بازشونده خطي به روش TLM، نحوه كاربرد نرم افزار نوشته شده، خروج نرم افزار براي ابعاد مختلف آنتن مورد بحث، است.

تعداد صفحه : 175

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

:       

****         serderehi@gmail.com

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 

 

برچسب ها :