متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :تربیت بدنی

عنوان : تعيين ميزان مشاركت دانشجويان دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي استان مازندران در فعاليت‌هاي ورزشي– تفريحي

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

1-1  مقدمه:

چگونگي نحوه ابراز وجود و اظهار شادمانی و تخلیه هیجانات، عواطف واحساسات توسط جوان، یکی از مشاغل روز کشور ماست این موضوع هم اکنون خود را به عنوان واقعیتی روانشناختی وجامعه شناختی ، نشان داده است . جوانان در وضعی به سرمي برند که چنانچه هیجانات خود را به صورت مثبت ودر تعامل با جامعه خویش تخلیه نکنند ،دچار مشکلات روحی وروانی و در نهایت افسردگی خواهند شد (33). به همین منظور بهترین وسالم ترین راه تخلیه هیجانات و حفظ سلامتی که برای همه اقشار جامعه و خصوصاً جوانان پیشنهاد می شود مشاركت در فعاليت هاي ورزشي تفريحي است.  در دنیای امروز تربیت بدنی و ورزش پدیده ای است که با ابعاد متنوع ، كه کارکردهای متفاوتی را هم از خود بروز می دهد. در منابع وکتب تخصصی.به عنوان یک پدیده چند رشته ای یا به عبارتی میان رشته ای تعریف شده است . یعنی مقوله‌ای است با فرهنگ ، اقتصاد ، اجتماع ، بهداشت ، سیاست ، تاریخ و مقولاتی از این دست به گونه‌ای ارتباط مستقیم دارد  (3) .بر این اساس می توان گفت که ورزش یک مقوله صرفاً فرهنگی به حساب نمی آید ، بلکه ورزش یک مقوله چند بعدی است که یک بعدآن اجتماعی است یا به عبارتی تربیت بدنی و ورزش همانند میدانی است که بابهای زیادی به روی آن باز می شود . هر یک از این باب ها نحوه یا سمبل یک علم است مثلاً باب سیاست ، باب تاریخ ، باب جامعه شناسی ، باب بهداشت و غيره. تحقیق حاضر در صدد است تا از باب جامعه شناسی و روانشناسی وارد این میدان که همان تربیت بدنی ورزشی است شود وبا این دید جامعه شناسانه عوامل موثر بر انگیزش دانشجویان نسبت به مشاركت دانشجويان در فعالیت های ورزشی تفريحي را شناخته ومورد بحث وبررسی قرار دهد ، تا انشاء ا… مسئولین محترم این عوامل را نیز در برنامه ریزی ها وسیاست گزاری های مربوط به جوانان وخصوصاً دانشجویان مد نظر خود قرار دهند.


1-2  بيان مسئله:

ورزش با تفريح پيوند تنگاتنگ دارند چرا كه ورزش اصولا در پناه تفريح زاده شده و اين هر دو ،دست پرورده اوقات فراغت هستند. شايد تفريح ديرينه ترين نظام اجتماعي است كه با ورزش پيوند داشته و چه بسا كه اين پيوند از ارتباط ميان نظام تربيت و آموزش با ورزش نيز قديمي ‌تر باشد‏، زيرا انسان همواره از ورزش به عنوان لذت و سرگرمي و فعاليت تفريحي در اوقات فراغت خويش استفاده كرده است. فعاليت هاي بدني و ورزش چندان فراوان و متنوع گشته است كه مشاركت افراد و گروه ها در پرتو معيارهاي گوناگون چون سن، علاقه، سطح مهارت و غيره دسته‌بندي مي‌شود. (4) از آنجا كه فعاليت‌هاي ورزشي و بدني تا حد زيادي عامل مشترك ميان ورزش و تفريح هستند ورزش تاثير آشكار و غير قابل انكاري در تفريحي شدن كودكان و جوانان‌، عادي‌سازي آنها با ارزش هاي تفريحي و شكل بخشيدن به تمايلات و علايق تفريحي آنها در سطح عاطفي دارد. ورزش و تربيت بدني همچنين كمك زيادي به جذب افراد و كسب شناخت ها و داده‌هاي مربوط به فعاليت هاي تفريحي و نيز مهارت هاي حركتي مي‌كند مهارت هايي كه به فرد اين امكان و توانايي را مي‌بخشد تا به انواع تفريح بدني و تفريح هايي كه به آنها فعاليت‌هاي تفريحي مادام‌العمر مي‌گويند بپردازد.(62) اين موضوع بر كسي پوشيده نيست كه مشاركت در فعاليت هاي ورزشي ميتواند درسلامت جسمي و روحي دانشجويان و ايجاد اراده اي قوي و جلوگيري اعتياد موثر باشد.ورزش به عنوان يكي از مظاهر فردي و اجتماعي،ضمن حفظ و بقاي سلامت روحي و جسمي آحاد جامعه،جهت ايفاي صحيح نقش هاي فردي،خانوادگي واجتماعي حائز اهميت است.اين كاركرد عمده ورزش در خصوص دانشجويان از اهميتي مضاعف برخوردار مي باشدوبا توجه به مطالب فوق،ما شاهد شركت نكردن اكثر دانشجويان در فعاليت هاي ورزشي به صورت روزمره و به عنوان يك موضوع نه چندان داراي اهميت در بين آنهاهستيم،لذا ازآنجايي كه ميزان شركت در هر فعاليت و رفتاري تحت تاثيرعوامل مختلف اجتماعي،اقتصادي،فرهنگي و… است.شركت در هر فعاليت هاي ورزشي نيز از اين قاعده مستثني نيست.لذا در تحقيق حاضر سعي بر اين است كه به دنبال پاسخگویی به سولات زير باشیم       

  • ميزان مشاركت در فعاليت هاي ورزشي تفريحي چقدر است ؟
  • چه كساني بيشترين تأثير را براي مشاركت در فعايت هاي ورزشي و تفريحي دارد؟
  • وضيت ادراك شخصي از استعداد در ورزش تفريحي در دانشجويان چگونه است؟
  • تأثير عوامل اجتماعي در مشاركت دانشجويان در فعاليت‌هاي ورزشي به چه ميزان است؟
  • موانع ملموس مشاركت ورزشي در دانشجويان چيست؟
  • تأثير اطلاعات ورزشي در مشاركت دانشجويان در فعاليت‌هاي ورزشي به چه ميزان است؟

1-3 اهميت و ضرورت تحقيق:

برنامه ريزي امور فوق برنامه دانشجويان از تربيت بدني،بازي هاي پر تلاش و انواع ورزش هاي متداول آغاز شده وگسترش روز افزون آن،نقاشي،نمايش،شعر،موسيقي وبرنامه هاي سياحتي و زيارتي را دربر گرفته است  كوشش مي شودكه با بهره گرفتن از علاقه خانواده ها به فضاي زيادو تفريحات بيرون شهر ابعاد تازه اي به طرح ريزي عمومي داده شود.در اين بخش نقش ورزش و ترييت بدني بسيار چشمگير و بارز است.چرا كه جاذبه فعاليت هاي بدني و تفريحات سالم در طبيعت سالم بسيار مورد علاقه اقشار مختلف ،به خصوص كودكان،نوجوانان و جوانان مي باشد ولذا سال هاي متمادي است كه در كشورهاي پيشرفته برنامه ريزي در امور تفريحي به ايجاد تسهيلات ويژه اي محدود بوده است.مسئولان سازمان هاي تفريحي،ورزشي به طريق مختلف آموزشي چگونگي فعاليت هاي ورزشي را مد نظر خود قرار داده اند،از طريق برنامه ريزي و طرح هاي مربوط به انواع استفاده از ايام فراغت سعي در جهت دهي فعاليت هاي ورزشي جوامع خود نموده اند.(40) در كشور ما نيز به جهت ويژگي هاي فرهنگي و ايدئولوژيك،بسياري از روش هاي متداول درخارج ازكشور مورد پذيرش نبوده،به همين دليل مسئولان برنامه ريزي مي بايست به رسالت خطير خود كه همانا برنامه ريزي مطلوب به منظور پويايي ونشاط و رشد جسمي و فكري جوانان است،توجه خاص وتمهيدات مدبرانه و دلسوزانه داشته باشند يكي از علل مهم گرايش به سوي فرهنگ غرب،تنبلي،سستي،عدم تحرك جسمي نوجوانان وجوانان از يك سوواز سوي ديگر،فقدان امكانات و برنامه ريزي عالمانه و هوشمندانه در زمينه جذب و پويايي اين قشر مهم از جامعه بوده است.مقابله با تهاجم فرهنگي بايد در ماهيت وعمل،ايجاد تحرك و پويايي نمايد وبالقوه بستري جذاب و انگيزه بيشتر اين خيل عظيم خصوصاً دانشجويان ، برنامه ريزي مورد اشاره در زمينه ورزش و تربيت بدني ضرورتي خاص دارد. حضور مداوم چند ميليوني جوان فكور،پر انرژي و مستعد يادگيري در پهنه آموزشگاه هاو دانشگاه هاسرمايه بسيار ارزنده و گرانبهايي است كه در اختيار وزارتين آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات و فن آوری است. كشور ما در عرصه سازندگي نيازمند نيروهاي سازنده،شاداب،پويا،خلاق وپر نشاط است واين مهم در سايه احساس مسئوليت مسئولين ذيربط ميسر و ممكن مي گردد.ازآنجايي كه بسياري از ورزش هاي رايج اصولاًماهيتي دانشگاهي دارندوميعادگاه بسياري از ورزشكاران ممتاز در برخي از رشته ها چون بسكتبال،دووميداني و…در سراسر جهان همواره دانشگاه ها بوده اند.وزارت علوم،تحقيقات و فناوري در كشور ما نيزبا امكانات بالقوه ايكه در اختيار دارد و با سرمايه اي اين چنين مستعد، مي تواندگام هايي بس ارزنده در تقويت وتعميم و گسترش ورزش بردارد.بررسي عوامل موثر بر ميزان مشاركت دانشجويان در فعاليت هاي ورزشي زماني ميسر است كه اين قشر در برنامه روزانه يا هفتگي خود داراي اوقات فراغت و بيكاري نيز باشند.به همين منظور اوقات فراغت امروزه چنان از اهميت برخوردار است كه از آن به مثابه آيينه” فرهنگ” جامعه ياد مي كنند.علاوه بر اين، اوقات فراغت، به عنوان الگوي منظم رفتاري،خودرا به افراد جامعه تحميل مي كندودر مقياس يك نهاد اجتماعي افراد را تضمين مي كند و از اين حيث داراي ضرورت،كاركرد،هدف،عموميت وكليه ويژگي هاي يك نهاد اجتماعي است.حال در ورزش و فعاليت هاي ورزشي مي توان خلا ناشي از كمبود ساز و كارهاي فراغتي را تكميل نمايند.در حالي كه پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه نشان مي دهدكه ورزش درميان فعاليت هاي فراغتي،جايگاه چندان مناسبي ندارد و اغلب كمتر از تلويزيون وساير فعاليت هاي فراغتي،مورد توجه جوانان بالاخص دانشجويان قرار گرفته است.اين در حالي است كه در كشوري نظير فرانسه ورزش به عنوان اولين و مهم ترين فعاليت دانشجويان شناخته شده است.ورزش با كاركردهاي مثبتي،نظير كاهش آسيب هاو انحرافات اجتماعي،افزايش انسجام اجتماعي،پيشگيري و مداخله نسبت به اختلالات خلقي ورواني،كاهش فقر حركتي و…ميتواند در گذراندن اوقات فراغت دانشجويان نقش موثري ايفا نمايد.ضرورت انتخاب اين موضوع براي تحقيق همان طور كه در قبل آمده است،بررسي عوامل موثر بر ميزان شركت دانشجويان موسسات غير انتفاعي استان مازندران در فعاليت هاي ورزشي مي باشد،تا با شناسايي اين عوامل و همكاري نزديك بين مسئولين مربوطه و دانشجويان علت هاي اصلي افت پيشرفت تحصيلي در تمايل به فعاليت هاي ورزشي در بين دختران و پسران دانشجو كشف شود،تا از اين طريق بتوان برنامه ريزي جامع و كاملي براي از بين بردن عوامل افت و هموار نمودن راه پيشرفت ارائه داد. مسلم است شناسايي معيارهاي مناسب جهت مشاركت در امرفعاليت هاي ورزشي و طبقه‌بندي آنها و به وجودآوردن راههاي مناسب جهت رفع موانع مشاركتي از دغدغه‌هاي فكري مسئولين دانشگاه ها و فوق‌برنامه تربيت بدني دانشگاه ها مي‌كاهد و آنها را در جهت پيشرفت اهداف ورزشي ياري مي‌نمايد. باتوجه به افزايش تعداد دانشجويان دانشگاههاي غير انتفاعي و حساسيت امكانات و تسهيلات ورزشي و انتظارات روز افزون جامعه دانشگاه ها از تربيت بدني شايسته است كه مشكلات و موانع موجود در مشاركت فعاليت ورزشي  برطرف گردد. اين تحقيق نيز گامي به سوي تحقق اين امر مي‌باشد.

1-4  هدفها:

1-4-1 هدف كلي:

هدف كلي اجراي طرح ،تعيين ميزان مشاركت دانشجويان دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي استان مازندران در فعاليت‌هاي ورزشي– تفريحي مي باشد كه در حيطه تحقيقات توصيفي وتحليلي جاي ميگيرد.

1-4-2  اهداف ويژه:

1- نقش و تأثير وضعيت ادراك شخصي از استعداد در ورزش تفريحي بر ميزان مشاركت     دانشجويان در فعاليت هاي ورزشي تفريحي.

2- نقش و تأثير عوامل اجتماعي بر مشاركت دانشجويان در فعاليت‌هاي ورزشي.

3- نقش و تأثير مشاركت ورزشي برميزان فعاليت‌هاي ورزشي دانشجويان.

4- نقش و تأثير موانع ملموس مشاركت ورزشي بر مشاركت دانشجويان در فعاليت‌هاي ورزشي تفريحي.

5- نقش و تأثير اطلاعات ورزشي بر مشاركت  دانشجويان در فعاليت‌هاي ورزشي تفريحي.

1- 5  پیش فرض های تحقیق:

  • آزمودنی ها به سوالات تحقیق با دقت وصداقت کامل پاسخ دادند.
  • ابزار وپرسشنامه مورد استفاده، شاخصی مناسب برای برآورد اهداف پژوهش بودند.

 

1-6  فرضيه تحقیق:

 

1-6-1 فرضيه اصلي

مشاركت دانشجويان دانشگاه‌هاي غير انتفاعي استان مازندران در فعاليت‌هاي ورزشي – تفريحي    در حد مطلوب است.

 

1-6-2 فرضيه‌هاي ويژه:

1-  ادراك شخصي از استعداد در ورزش تفريحي بر ميزان مشاركت دانشجويان در فعاليت هاي ورزشي تفريحي مؤثر است.

2-  عوامل اجتماعي برميزان مشاركت دانشجويان در فعاليت‌هاي ورزشي تفريحي مؤثر است.

3-  مشاركت ورزشي برميزان فعاليت‌هاي ورزشي تفريحي دانشجويان مؤثر است.

4- موانع ملموس مشاركت بر مشاركت دانشجويان در فعاليت‌هاي ورزشي تفريحي مؤثر است.

5- اطلاعات ورزشي بر ميزان مشاركت دانشجويان در فعاليت‌هاي ورزشي تفريحي مؤثر است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 140

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 

 

برچسب ها :